ross-parmly-25230-unsplash

e-co-foot – Ökológiai Lábnyom Oktatás

Ez egy Európai Unió által támogatott nemzetközi fenntarthatósági oktatási projekt osztrák, magyar, román és görög résztvevőkkel. Főbb eredményei tanároknak és diákoknak szóló tananyagok lesznek az ökológiai lábnyom számításáról és egy kifejezetten gyerekeknek szóló ökológiai lábnyom számító program. Projekt kezdete: 2017. Szeptember Projekt hossza: három év

Az emberiség többet fogyaszt a Föld természeti erőforrásaiból, mint amennyit a természet újra tud termelni. Ezt az egyenlőtlenséget számszerűsíti az összesített ökológiai lábnyom, mely az összes ember egyéni lábnyomainak összege. Ez az egy szám megmutatja, hogy mindennapi szükségleteink kielégítéséhez mennyi természeti erőforrásra van szükségünk. Mivel sok ember nincs tisztában a lábnyomával, terjeszteni szeretnénk ezt a társadalmilag nagyon fontos tudást, praktikus tanácsokkal együtt. Ö-ko-lógiai Lábnyom Számítás. Kis lépések – nagy változások.

Project leírás

Célcsoportunk a 10 és 18 év közti iskolások. Nekik kínálunk hasznos tudást az Ökológiai Lábnyommal kapcsolatban a következő kérdésekben: Mit tartalmaz egy ilyen Lábnyom az áruk és szolgáltatások előállításával, használatával és hulladékaival kapcsolatban például a táplálkozásban, közlekedésben és az energiafelhasználásban? Mik ezeknek a társadalmi- gazdasági vetületei? Milyen lehetőségeink vannak a Lábnyom minimalizálására – hogy megőrizzük természetes erőforrásainkat a bolygónkon? Egy olyan kiváló oktatási csomagot szeretnénk kidolgozni, mely kielégíti az oktatási szükségleit a különböző korosztályoknak, felkelti a partner országok iskoláinak és tanárainak érdeklődését a tananyag használata iránt, bevonja az egész iskolai közösséget és oktatási rendszert, szülőket, helyieket, önkormányzati képviselőket és helyi egyesületeket és egy következő lépésben a többi országban is fölkelti az érdeklődést a csatlakozásra.

Szellemi termékeink a következők lesznek:

• Offline és online tananyagok 6 leckében és két verzióban (egyik 10–13 éves tanulóknak, másik 14–18 éveseknek és felnőtteknek): 1. rész Általános bevezetés, 2. rész Mini-hektár Műhely, 4 tanegység az ökológiai lábnyom kulcsterületeiről, melyek: élelmiszer, fogyasztás, közlekedés, lakás
• Tanítási segédanyagok az Ökológiai Lábnyomról(tanároknak)
• Szoftver, mellyel a diákok összegyűjthetik a fontos adatokat és kiszámíthatják saját ökológiai lábnyomukat
• Útmutató a minősítésekhez; függetlenül a minősítő intézményektől (áttekintés a létező környezeti nevelési minősítésekről és elérésük módjáról)

Az E-co-foot alapot teremt a fenntarthatósági oktatás páneurópai megoldásához, melyet nem csak Európán belül, hanem azon túl is adaptálhat bármely ország. A felmérő szoftver és az e-learning eszköz ugyanis önskálázó, lefordítható és könnyen adaptálható. A határokon átívelő együttműködés kezdeményezi az innovatív gyakorlatok transzverzális beemelését az oktatásba, az IKT-alapú közösségi hozzáállást (diákok és környezetük) melyek mind hozzájárulhatnak a szociális-gazdasági digitális szakadék megszüntetéséhez.

Szeretne hozzájárulni az Ökológiai Lábnyomról szóló tudás terjesztéséhez?

Ausztria, Görögország, Románia és Magyarország – ebből a 4 országból jön az 5 projekt partner. Az anyagot a partnerek nyelvén és angolul hozzuk létre és szeretnénk a többi EU-országhoz is eljutni – segítségét a tudás továbbadásában és lefordításában szívesen vesszük! info@e-co-foot.eu

Az oktatás hosszútávú hatása maga használ az ökoszisztémára. Mi megosztjuk – a tudást és felelősséget és gondját viseljük – magunknak, másoknak és a bolygónknak. Együtt.